หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. ช่างเทคนิคควบคุมการทดสอบอาวุโส

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-กำกับและดูแลงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
-ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
-ตรวจสอบปริมาณงานและราคาตา
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรผู้ช่วยงานตรวจสอบและทดสอบด้านวัสดุ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-ดูแลและตรวจสอบ หรือทดสอบทางด้านวัสดุ วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. วิศวกรผู้ช่วยงานโยธา (งานอาคาร)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-ทำงานออกแบบ
-ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
-ดูแลเกี่ยวกับงานระบบอาคาร
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. วิศวกรโยธาและงานทาง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- วิเคราะงานด้านจราจร และงานทาง
- ออกแบบงานด้านจราจร และงานทาง
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้าง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงานพิมพ์ดีด

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำโครงการ วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. วิศวกรผู้ช่วยงานด้านความปลอดภัย

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับจัดการด้านการจราจร และความปลอดภัย วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างควบคุมงาน(งานอาคาร)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-ดูแลควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานอาคาร วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน พิจารณาตามโครงการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรผู้ช่วยงานสาธารณูปโภค

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-ดูแลและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของโครงการ วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน พิจารณาตามโครงการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Engineering Assistant Contract

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสัญญาของโครงสร้าง
- ผู้ช่วยวิศวกร
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Structural Engineering Assistant

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ตรวจสอบแบบโครงสร้าง
- ออกแบบโครงสร้าง
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน 18,000 - 26,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Civil Engineering Assistant1

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
- ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรผู้ช่วยงานโยธา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
- ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานขับรถส่วนกลาง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ขับรถส่วนกลาง วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 11,000 บาท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. โปรแกรมเมอร์

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริษัทฯ
- ปรับปรุงแก้ไขเว็บเพจของบริษัทให้ทันต่อเหตุการ
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. intermediate architect (วิศวกรวัดคุม)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องวัดที่ใช้ในการออกแบบ เช่น ระบบอัตโนมัติไฟฟ้า,ระบบนิวเมติก ฯลฯ
วันที่ 22 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี